Hakkımızda

PROTEST

17-Ağustos-1999 tarihinde meydana gelen ve pek çok vatandaşımızın canını kaybettiği, hayatta kalanlarımızın da yüreklerinde büyük yaralar bıraktığı depremden sonra, Türkiye’de inşaat sektörünün ve imar kanunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiği düşünüldü, bir takım önlem ve yasa değişiklikleri de yapılarak denetim şirketlerinin kurulması ve inşaatların bu denetim şirketlerinin sorumluluğunda, yapıda can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak amaç edinildi.

İlk olarak 2000 yılında TSE’den laboratuvar çalışma belgesi alan PROTEST ,daha sonra 4708 sayılı Yapı Denetimi hakkındaki kanun gereği, zemin, agrega,asfalt,ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm ve muayene yapan ve Bakanlıktan 19.02.2002 tarihinde 20 no’lu izin belgesi ile Bursa ilimizde ilk T.S.E ve Bakanlık yetkili laboratuvar olarak hizmet vermeye başladı.

Kurulduğu tarihten bu yana pek çok binanın , beton, çelik testleri konusunda bursada asfalt,agrega,zemin, bordur, parke testlerini konusunda gerek BURSA da gerekse Yurt İçi ve Yurt Dışı şantiyelerinde yetişmiş personeli ile sektörün aranılan ve güvenilen firması olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Misyon - Vizyon

Protest Yapı araştırma ve Test Merkezi San. Tic. A.Ş. olarak amacımız güvenilir, bilimsel ve müşteri memnuniyetini sürekli kılan hizmet sunmaktır.

Bu amaçla ;

Verdiğimiz her türlü araştırma, deney ve teknik hizmetlerde, müşterilerimize zamanında, doğru, tarafsız ve gizlilik ilkelerine uygun hizmet veririz.

Hizmetlerimizin kalitesini ve verimliliğini etkileyen unsurları geliştirmek üzere yurtdışı ve yurtiçi teknolojik gelişmeleri takip eder ve sektörümüzde lider olmayı hedefleriz.

Çalışmalarımızın eğitimlerini, hizmet kalitemizin düzeyinin, sürekliliğinin ve ekip ruhunun ana unsuru olarak algılar ve uygularız. Müşterilerimizi sürekli bilinçlendirir ve bilgilendiririz.

Bilimsel bilgilin ışığında, ulusal ve uluslar arası geçerli kılınmış standartlar ile teknik şartname, yasa ve yönetmeliklere uygun hizmet veririz.

Laboratuvar Yönetim Sistemimizi TS EN ISO/IEC 17025 standartlarına göre kurar, yürütür ve sürekli iyileştiririz.