Deneylerimiz
Deney Türü
Taze betondan 150*150 küp numune alınması ve basınç dayanımının tespiti
 TS EN 12350-1,2,3
Taze betondan 100*200 mm silindir numune alınması ve basınç testi
 TS EN 12390-3
Taze betondan 150*300 mm silindir numune alınması ve basınç testi
 TS EN 12390-3
150*150 mm kiriş numunesi alma ve eğilmede çekme dayanımı tespiti
 TS EN 12390-5
150*150 mm kırılmış kiriş numune parçası üzerinde basınç dayanımı tespiti
 TS 3287
Beton dizaynı yapılması
 TS 802
Taze betonda hava içeriği tayini
 TS 2361
6-32 mm çubuklarda akma-gerilme-çekme dayanımı
 TS 708
Beton çelik hasırları Akma-Gerilme-Çekme deneyi
 TS 4559
Beton çelik hasırlarında düğüm noktası kaynağının kopma dayanımı deneyi
 TS 4559
Manyetik tarama ile betonarme taşıyıcı elemanlarda donatı çapı,adedi,paspayı aralığı tespiti
 
Profil demirlerinde çekme dayanımı tespiti
 TS EN ISO 6892-1
Eski betondan karot numune alma ve basınç dayanımı tespiti
 TS EN 12390-3
Beton test çekici ile beton yüzey sertliği ölçümü yapılması
 TS EN 12504-2
Sertleşmiş beton yoğunluğunun tayini
 TS EN 12390-7
Betonda su işleme derinliğinin bulunması
 TS 3440
jet Grout Karot numune alınması için karotiyerli sondaj
 
Hazır Jet Grout numunesi üzerinde basınç dayanımı
 TS EN 12390-3
Kiriş Kırma
 TS EN 12390-5
Kırılmış kiriş parçasında basınç deneyi
 TS 3287
Beton parkelerde donma çözülme tayini
 TS 2824 EN 1338
Beton parke taşı birim ağırlık ve su emme tayini
 TS 2824 EN 1338
Beton parke taşı yarmada çekme dayanımı tayini
 TS 2824 EN 1338
Beton parke taşı boyutlandırma tayini
 TS 2824 EN 1338
Beton parke taşı aşınma direnci tayini
 TS 2824 EN 1338
Beton bordür taşlarında donma çözülme tayini
 TS 436 EN 1340
Beton bordür taşı birim ağırlık ve su emme tayini
 TS 436 EN 1340
Beton bordür taşlarında eğilme dayanımı tayini
 TS 436 EN 1340
Beton bordür taşı aşınma direnci tayini
 TS 436 EN 1340
Beton bordür taşı boyutlandırma tayini
 TS 436 EN 1340
Su oranının (su içeriğinin,Wn) tayini
 TS 8615
Doygunluk derecesi,yoğunluk ve porozite tayini (%S)
 TS 8615
Doğal yapı taşları atmosfer basıncı altında su emme
 TS 699
Doğal yapı taşları kaynar suda su emme
 TS 699
Doğal yapı taşları gerçek yoğunluk
 TS 699
Doğal yapı taşları açık gözeneklilik ve görünür yoğunluk
 TS 699
Doğal yapı taşları basınç altında su emme
 TS 699
Doğal yapı taşları tek eksenli basınç dayanımı
 TS EN 1926
Su emme oranının tayini
 TS EN 1097-6
Nokta yük dayanım indeksi
 ISRM 1985
Plaka yükleme deneyi
 TS 5744
Birim hacim ağırlık deneyi
 TS 3529
Dane birim hacim ağırlığı deneyi (özgül yoğunluk) (Ys)
 TS EN 1097-6
Doğal birim hacim ağırlığı (Yn)
 ASTM D 221
Plaka yükleme deneyi "K" deneyi tekrarlı
 TS 5744
Doğal taşlar don sonu tek eksenli basınç deneyi
 TS EN 1926
Los Angeles Deneyi
 TS EN 1097-6
Kuru CBR (%)
 TS 5744
Yaş CBR (%)
 TS 1900-2
Zemin sondajı (kaya zeminlerde)
 
Zemin sondajı (çakıllı zeminlerde muhafaza borulu)
 
Doğal taş - aşınma direncinin tayini
 TS EN 14157
Elek analizi (kuru metod)
 TS 1900-1
Elek analizi (yaş metod)
 TS 1900-1
Hidrometre deneyi
 TS 1900-1
Özgül ağırlık deneyi (bağıl yoğunluk)
 TS 1900-1
Likit limit, plastik limit ve plastisite indisi tayini (Atterberg Limitleri)
 TS 1900-1
Standart veya modifiye proktor deneyi yapılması
 TS 1900-1
Su muhtevasının tayini
 TS 1900-1
Doğal boşluk oranı (en) ve porozite (n) tayini
 TS 1900-1
Doygunluk derecesi (S) tayini (Ys,en,Wn dahil)
 TS 1900-1
Dane birim hacim ağırlığı (özgül yoğunluk) (Vs)
 TS 1900-1
Doğal birim hacim ağırlığı (Vn)
 TS 1900-2
Kuru birim hacim ağırlığı tayini (Vk)
 TS 1900-2
Minimum birim hacim ağırlık (vmin) tayini
 TS 1900-1
Maximum birim hacim ağırlık (vmax) tayini
 TS 1900-1
Konsolidasyon + serbest şişme basıncı
 TS 1900-2
Serbest (tek eksenli) basınç dayanımının tayini
 TS 1900-2
Üç eksenli basınç deneyi (Konsolidasyonsuz, drenajsız, UU)
 TS 1900-2
Kesme kutusu deneyi yapılması
 TS 1900-2
Kum Eşdeğer Tayini
 TS EN 933-8
Elek analizi yapılması
 TS 3530 EN
Yassılık indeksi tayini
 TS 9582 EN
Soyulma mukavemeti tespiti
 KTŞ
Metilen mavisi deneyi
 TS EN 933-9
Tuvenan malzemede elek analizi
 TS 3530 EN
İnce madde oranı tayini(0.063)geçen%
 TS 3527
Kil topakları tayini
 ASTM C 142-97
Organik madde tayini (Renk Skalası)
 TS EN 1744-1
Dona dayanıklılık tayini
 TS EN 1367-2
Donma ve çözülmeye karşı direncin tayini
 TS EN 1367-1
Agrega numunesi üzerinde proktor deneyi yapılması
 TS 1900-1
Arazi kesafet deneyi (kum konisi metodu ile)
 TS 1900-1
Permeabilite (Düşen seviyeli)
 ASTM D 5856-95
Permeabilite (Sabit seviyeli)
 ASTM D 2434-68
Gevşek yığın yoğulluğu ve boşluk hacminin tayini
 TS EN 1097-3
Sıkı birim ağırlıkların tayini
 TS 3529
Agregalarda tane yoğunluğu ve su emme oranının tayini
 TS EN 1097-6
Parçalanma direncinin tayini (los angeles)
 TS EN 1097-2
İri agregalarda kavkı içeriğinin tayini
 TS EN 933-7
Plantmix (PMT) karışım dizaynı
 
Balast elek
 
Basınç dayanımı tespiti
 TS EN 772-1
Kapiler su emme tayini
 TS EN 772-11
İlk su emme hızının tespiti
 TS EN 772-11
Kuru birim hacim kütlelerinin tespiti
 TS EN 772-13
Boyut sapmaları tespiti
 TS EN 772-16
Boyutların tayini
 TS EN 1345
Enine kırılma yükünün tayini
 TS EN 1346
Aşınmaya karşı dayanıklılığın tayini
 TS EN 1347
Boyut sapmaları tespiti
 TS 213-2 EN 13748-2
Kenarların doğruluktan sapma tayini
 TS 213-2 EN 13748-2
Üst yüzlerin düzlükten sapma tayini
 TS 213-2 EN 13748-2
Kırılma dayanımı ve kırılma yükünün tayini
 TS 213-2 EN 13748-2
Aşınmaya karşı direncin tayini
 TS 213-2 EN 13748-2
Su emme miktarının tayini
 TS 213-2 EN 13748-2
Buz çözücü tuz etkisi ile birlikte donma-çözülmeye karşı direncin tayini
 TS 213-2 EN 13748-2
Beton plaklar görme engelli taşı eğilme dayanımı
 TS EN 1339
Bitüm yumuşama noktası tayini
 TS EN 1427
Bitüm iğne batma derinliği tayini
 TS EN 1426
Bitüm bağlayıcılar saybold viskozite tayini
 TS 117
Petrol ürünleri parlama ve yanma noktası tayini
 TS EN ISO 2592
Bitümlü maddelerde özgül ağırlık tayini
 TS 1087
Bitümlü karışımlarda masrhall deneyi
 TS EN 12697-34
Bitümlü karışımlar sıcaklığın ölçülmesi
 TS EN 12697-13
Bitümlü karışımlar bitümlü numune boyutlarının tayini
 TS EN 12697-29
Bitümlü karışımlar azami yoğunluğun tayini
 TS EN 12697-5
Bitümlü numunelerinin yığın yoğunluğun tayini
 TS EN 12697-6
Bitümlü karışımlar marshall stabilite ve akma tayini
 TS EN 12697-34
Bitümlü numunelerinin boşluk özelliklerinin tayini
 TS EN 12697-8
Bitümlü karışımlardan gevşek numune alınması
 TS EN 12697-27
Bitümlü karışımlardan karot numune alınması
 TS EN 12697-27
Bitümlü karışımlarda gradasyon(Elk.Anlz.)limitlerinin belirlenmesi
 TS 3530 EN933-1
Bitümlü karışımların bitüm yüzdesi tayini
 ASTM D 2172-95
Bitümlü karışımlar sıcaklık tayini
 TS EN 12697-13
Bitümlü karışımlarda sıkıştırılabilirlik tayini
 TS EN 12697-10
Bitümlü karışımlarda darbeli sıkıştırıcılar ile numune hazırlama
 TS EN 12697-30
Bitümlü karışımlarda kırılmışlık deneyi
 
Bitümlü karışımlarda yapışma deneyi
 KTŞ