Deneylerimiz
Deney Türü
Su oranının (su içeriğinin,Wn) tayini
 TS 8615
Doygunluk derecesi,yoğunluk ve porozite tayini (%S)
 TS 8615
Doğal yapı taşları atmosfer basıncı altında su emme
 TS 699
Doğal yapı taşları kaynar suda su emme
 TS 699
Doğal yapı taşları gerçek yoğunluk
 TS 699
Doğal yapı taşları açık gözeneklilik ve görünür yoğunluk
 TS 699
Doğal yapı taşları basınç altında su emme
 TS 699
Doğal yapı taşları tek eksenli basınç dayanımı
 TS EN 1926
Su emme oranının tayini
 TS EN 1097-6
Nokta yük dayanım indeksi
 ISRM 1985
Plaka yükleme deneyi
 TS 5744
Birim hacim ağırlık deneyi
 TS 3529
Dane birim hacim ağırlığı deneyi (özgül yoğunluk) (Ys)
 TS EN 1097-6
Doğal birim hacim ağırlığı (Yn)
 ASTM D 221
Plaka yükleme deneyi "K" deneyi tekrarlı
 TS 5744
Doğal taşlar don sonu tek eksenli basınç deneyi
 TS EN 1926
Los Angeles Deneyi
 TS EN 1097-6
Kuru CBR (%)
 TS 5744
Yaş CBR (%)
 TS 1900-2
Zemin sondajı (kaya zeminlerde)
 
Zemin sondajı (çakıllı zeminlerde muhafaza borulu)
 
Doğal taş - aşınma direncinin tayini
 TS EN 14157