Nasıl Yapılır?
 Taze Beton Kıvam Deneyi – Slump (Çökme ) Deneyi 

Taze betonun çökme hunisi metodu yardımıyla işlenebilirliğinin saptanması amaçlanmıştır. Deneyde TS EN 12350-2 standardı uygulanır.

 Taze Betondan Numune Alınması 

Şantiyede üretilen, transmikserle (hazır beton) getirilen veya laboratuarda hazırlanmış olan taze betonun özelliklerinin tayin edilmesi, alınan numunenin taze betonu tam olarak temsil etmesi için belirlenen metotla numune alınmasını sağlamasını sağlamaktır. Deneyde TS EN 12350-1 standardı uygulanır.

 Beton Basınç Dayanımı İçin Deney Numunelerinin Yapımı ve Kürü 

Bu deney, dayanım deneylerinde kullanılacak beton deney numunelerinin yapımı ve küre tabi tutulması ile ilgilidir. Deney numunelerinin yapımı ve küre tabi tutulması, deney numunesi kalıplarının hazırlanması, betonun kalıplara doldurulması, yüzeyin tesviye edilmesi, deney numunelerinin kürü ve nakliyesini içerir. Deneyde TS EN 12390-2 standardı uygulanır.

 Beton Basınç Dayanımı Tayini 

Bu deney, sertleşmiş beton deney numunelerinde basınç dayanımı tayin etmek amacı uygulanır. Deneyde TS EN 12390-3 standardı uygulanır.

 Sertleşmiş Betondan Karot İle Numune Alınması 

Bu deney, sertleşmiş betondan karot yöntemi ile numune alma, numunelerin muayenesi, deneye hazırlanması ve basınç dayanımının tespit edilmesi ile ilgilidir. TS EN 12504-1 standardı uygulanır ve sonuçlar TS EN 10465 standardına göre değerlendirilir

 Karot Numunelerinde Kesme Ve Başlıklamanın Yapılması 

Bu deney, sertleşmiş betondan alınan karot numunelerinde basınç dayanımı testini uygulamak amacı ile numunenin deneye hazırlanması amacını taşır. Deney numuneleri hazırlanırken ve kür metotları yapılırken TS EN 12390-3 standardı uygulanır.

 Sertleşmiş Betonda Karot Basınç Dayanımı Testi  

Bu deney, sertleşmiş betondan alınan karot numunelerinin deneye hazırlandıktan sonra basınç dayanımının tespiti amacı ile yapılır. Standart silindir numuneler üzerinde basınç dayanımı için TS EN 12390-3 standardı uygulanır.

 JET-GROUT NUMUNELERİNDE BASINÇ TESTİ 

Bu deney, zeminin içine 400-600 bar basınçla püskürtülen enjeksiyonun (su-çimento karışımı) mevcut zeminle karışarak zeminin ıslahı ve ıslah edilen zeminde karot yöntemi ile silindir numuneler alınarak bu numunelerin basınç dayanımının tespit edilmesi amacıyla yapılır. Deney numuneleri hazırlanırken ve kür metotları yapılırken TS 12390-3 standardı uygulanır.

 Beton Çelik Hasırlarda Çekme Dayanımı Ve Kaynaktan Kopma Deneyi 

Muhtelif çaplarda hasır çeliğin akma, çekme, kaynaktan kopma ve kütle tayini için yapılan deneylerden oluşur. Deneyde, TS 4559 standardı uygulanır.

 Beton Çelik Çubuklarda 

Beton çelik çubuklarının tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine göre numune alma, çelik çubuklarda akma mukavemeti, max. çekme mukavemeti, kopma değeri, uzama yüzdesi ve kütle tayini amacı ile yapılan deneydir. Deneyde TS 708 standardı uygulanır.

 Sertleşmiş Betonda Beton-Çelik Aderansı Testi (Filiz Çekme) 

Bu deneyin amacı mevcut beton elemanlara muhtelif kimyasallar ile ekilen betonarme çelik çubukların bağlayıcı olarak kullanılan kimyasal aracılığı ile beton ile aderansını tespit etmek amacı taşır.

 Betonda Geçirgenlik Tayini 

Bu deney zararlı kimyasal etkileri olan suların, zeminlerin veya gazların etkisinde kalacak olan betonların yapım kuralları ile ilgilidir. Deneyde belirli süre ve belirli basınç altında beton numune içerisine işleyen su derinliği izlenir. TS 3440 standardı uygulanır.

 Beton Parke Taşlarında Yarma Ve Basınç Mukavemeti Deneyi 

Zemin döşemesi için kullanılan, donatısız, çimento bağlayıcılı beton kaplama bloklarının (kilitli veya düz parke taşları) malzeme özelliklerini, standartlar kapsamında sahip olması gerekli minimum koşulları ( basınç mukavemeti, dona dayanıklılık, ebat, su emme v.b. ) tespit amacı ile yapılır. Deneyde TS EN 2824 standardı uygulanır.

 Betonun Eğilmede Çekme Dayanımı Tayini 

Beton yapı elemanlarının yük altında eğilmeye karşı göstereceği davranışların gözlenmesi ve hesaplanması amacıyla yapılır. Deneyde TS 436 EN 1340 standardı uygulanır.

 Beton Blok Boyutlarının Ölçülmesi 

Kaldırım, bağlantı yolu, bisiklet yolu, otoparklar, yollar, otoyollar, endüstriyel alanlar (limanlar ve iskeleler), havaalanı kaplamaları, otobüs istasyonları, petrol dolum istasyonları gibi yaya kullanım alanları, taşıtlara açık alanlar ve çatı kaplamasında kullanılan öndökümlü beton kaplama bloklarına ve tamamlayıcı parçalarına uygulanır. Bu deneyde TS 2824 EN 1338 standartı uygulanır.

 Beton Kaplama Blokları Toplam Su Emme Tayini 

Numune, (20 ± 5) °C sıcaklıktaki ortamda şartlandırıldıktan sonra, sabit kütleye ulaşıncaya kadar suya batırılır ve daha sonra da kurutularak değişmez kütleye ulaşması sağlanır. Kütlece kayıp, numunenin kuru kütlesine oranla yüzde olarak gösterilir. Bu deneyde TS 2824 EN 1338 standartı uygulanır.

 Beton Kaplama Blokları Aşınmaya Karşı Direncin Ölçülmesi 

Kaplama elemanı üst yüzünün standart şartlar altında, aşındırıcı malzeme (zımpara tozu) kullanılarak aşındırılması yoluyla uygulanır. Bu deneyde TS 2824 EN 1338 standartı uygulanır.

 Beton Bordür Taşları Boyutlarının Ölçülmesi 

Özellikle dış mekanda kullanılan, yaya veya taşıt trafiğine maruz ön yapımlı beton bordür taşlarının boyutlarının belirlenmesidir. Bu deneyde TS 436 EN 1340 standardı uygulanır.

 Beton Bordür Taşları Toplam Su Emmenin Tayini 

Numune, (20 ± 5) °C sıcaklıktaki ortamda şartlandırıldıktan sonra, sabit kütleye ulaşıncaya kadar suya batırılır ve daha sonra da kurutularak değişmez kütleye ulaşması sağlanır. Kütlece kayıp, numunenin kuru kütlesine oranla yüzde olarak gösterilir. Bu deneyde TS 436 EN 1340 standardı uygulanır.

 Beton Bordür Taşları Aşınmaya Karşı Direncin Ölçülmesi 

Beton bordür taşı üst yüzünün standart şartlar altında, aşındırıcı malzeme (zımpara tozu) kullanılarak aşındırılması yoluyla uygulanır. Bu deneyde TS 436 EN 1340 standardı uygulanır.

 Beton Yüzey Sertliği Yolu İle Yaklaşık Basınç Dayanımı Tayini (Schmidt beton test çekici ile tahribatsız deney) 

Mevcut yapılarda taşıyıcı elemanların (kolon, kiriş, vb.) bünyesinde kullanılan yapı çeliğinin eleman üzerinde tahribat yapmadan manyetik ve ultrasonik sistemle adedini, çapını, paspayını tespit etmek amacıyla uygulanır.

 Mevcut Beton İçersinde Çelik Donatı Tespiti (Donatı Röntgeni) 

Mevcut yapılarda taşıyıcı elemanların (kolon, kiriş, vb.) bünyesinde kullanılan yapı çeliğinin elema