Nasıl Yapılır?
 Penetrasyon (İğne Batma Derinliği Tayini) Deneyi 

Standart bir iğnenin belirli bir yük altında, belirli bir sıcaklık ve belirli bir süre içinde bitüm numunesi içine dikey olarak batma mesafesi tespit edilerek bitüm numunelerinin kıvamlılıkları belirlenir. Deneyde TS EN 1426 standardı uygulanır.

 2.Yumuşama Noktası Deneyi 

Yumuşama noktası, bir su banyosu içine yerleştirilmiş, üzerinde bir bilye bulunan, standart bir halka içerisindeki bitümlü maddenin belli bir hızla ısıtılmasıyla yumuşayan numunenin tabana değdiği anda termometreden okunan sıcaklıktır. Deneyde TS EN 1427 standardı uygulanır.

 Özgül Ağırlık Deneyi 

Bitümlü numunelerin özgül ağırlığı, bunların 25 °C’de hacmi bilinen bir miktarının ağırlığının, aynı sıcaklıkta ve aynı hacimdeki suyun ağırlığına bölünmesinden elde edilen orandır. Bitümlü numunelerin özgül ağırlığı hidrometre, piknometre ve su içinde tartma metotları ile saptanır. Deneyde TS 1087 standardı uygulanır.

 Saybold Viskozite Deneyi 

Sıvı asfaltların viskozitelerini ölçmeye yarayan deney olup 60 cm3 sıvı asfaltın belirli çaptaki bir delikten belirli bir sıcaklıkta akma süresi saptanır. Viskozite deneyinin amacı, asfaltın uygulama sırasında ısıtıldıkları sıcaklık sınırları içerisindeki akma özelliğini tayin etmektir. Deneyde TS 117 standardı uygulanır.

 5. Parlama ve Yanma Noktası Deneyi (Cleveland Açık Kap Metodu) 

Fuel oil hariç, açık kap parlama noktası 79°C üzerinde olan bitüm numuneleri için parlama ve yanma noktasının Cleveland açık kap metodu ile belirlenmesini kapsar. Deneyde TS EN ISO 2592 standardı uygulanır.

 6. Santrifüj Metodu ile Ekstraksiyon Deneyi 

Bitümlü karışımların içindeki bitüm oranının saptanması amacıyla yapılır. Karışımların bitüm yüzdesi, karışımın fiziksel karakteristiklerini ve kaplamanın uzun ömürlü olması için önemlidir. Fazla bitüm stabilite problemlerine neden olurken, az bitüm de karışımın dayanıklılığını düşürmektedir. Deneyde ASTM D 2172 standardı uygulanır.

 Marshall Deneyi 

Darbeli sıkıştırıcı ile hazırlanmış bitümlü karışım numunelerinin stabilite, akma ve Marshall oranının saptanmasıdır. Yoğun gradasyonlu asfalt betonu ve sıcak silindirlenmiş asfalt için kullanılır. Deneyde TS EN 12697-34 standardı uygulanır.

 8. Bitümlü Karışımların Boşluk Özelliklerinin Tayini Deneyi 

Sıkıştırılmış bitümlü bir numunenin hava boşlukları içeriği ve bağlayıcı ile doldurulmuş mineral agregadaki boşluk içeriğinin saptanması amacıyla uygulanır. Deneyde TS EN 12697-8 standardı uygulanır.